Nieuwe generatie

Het mooiste beroep is accountant! Een gewaagde uitspraak. In de afgelopen jaren hebben wij een aantal trends onderkend die aangeven dat verandering nabij is. Incidenten, klagende jonge generatie accountants en druk vanuit de politiek gaan een nieuwe noodzaak tot verandering creëren. De huidige nijpende situatie is ontstaan door een tekort aan medewerkers, gebrek aan innovatie en een steeds groter verlangen naar een hogere kwaliteit.

Voor onze accountants is het smullen geblazen bij de huidige marktimperfecties, personeelstekorten en lage innovatiesnelheid.

Wij investeren in innovatie en plezier en hebben een zelfsturende organisatie gericht op flexibiliteit, kwaliteit en output. Een zelfsturend team bepaalt zelf de voorwaarden. Wij denken dat dit de oplossing is voor een ‘oud probleem’ en hebben daarom een innovatief accountantskantoor opgericht.

Geluk

Gelukkige medewerkers leveren excellente resultaten. Wij geven onze medewerkers vertrouwen, stimuleren hun ideeën en laten ze innoveren. Het principe lijkt simpel, maar staat haaks op de gevestigde orde van compliance, checklisten en procedures.

Ons kantoor is een ontmoetingsplek voor talent en een plaats waar innovatie wordt gestimuleerd.

Vitaliteit en gezondheid is belangrijk voor een creatieve geest. Wij faciliteren gezonde lunches en voor sportieve activiteiten maken wij tijd.

Zelfsturend

Aansturing van bovenaf? No way! Wij hebben een zelfsturende organisatie gericht op flexibiliteit, kwaliteit, innovatie en output. Het zelfsturende team bepaalt zelf voorwaarden als aannamebeleid (klanten en medewerkers), vakantiedagen en het innovatiebudget voor het komende jaar.

Wij hebben niet het doel om veel geld te verdienen. We willen vooral plezier hebben in het werk, waarbij kwaliteit wordt geleverd door mensen die passie hebben voor het vak.

Jong & innovatief

Wij zijn de nieuwe generatie accountants die de ‘standaard’ manier van controleren ‘challengen’ door disruptieve technieken toe te passen, data te analyseren en ook talenten te binden die niet opgeleid zijn als accountant. Wij zoeken talenten die out-of-the-box denken en niet ‘bang’ zijn voor de regelgevers of denken in problemen.

Vrijheid en innovatie zijn belangrijke thema’s welke uitermate goed matchen met ons organisatiemodel.

Onze ambitie is om de meest sociale en innovatieve accountantsorganisaties van Nederland te zijn! Op deze reis gaan wij heel veel plezier hebben omdat dit bij ons een belangrijke drijfveer van succes is.

Wie wil er mee op deze reis?

Flexibel

Werktijden zijn bij ons flexibel omdat ons privéleven telt! Wij begrijpen het als je ’s ochtends eerst je kinderen naar school brengt of eerst wilt sporten en dus later op kantoor komt. Woensdagmiddag vrij? Geen probleem.

De output vinden wij belangrijker dan de input. Dit past bij onze visie van zelfsturing en eigenaarschap.

Onze talenten denken mee over de meest effectieve manier van controleren waarvan iedereen (inclusief de klant) profiteert!

Ben jij de nieuwe generatie en wil je innoveren en efficiënt werken? Join us!

Onze ambitie is om een sociaal innovatief accountantskantoor te worden! 

Wie wil er mee op deze reis?