Ons kenniscentrum is ingericht om betrouwbare kennis te delen met ondernemers.
In onze blogs beschrijven wij de actuele thema’s waarmee onze klanten worstelen.
Wij proberen zoveel mogelijk kennis gratis weg te geven dus maak er gebruik van!

Blogs

Terugneming bijzondere waardevermindering

december 2020|

Als u in het verleden een bijzondere waardevermindering heeft doorgevoerd, is het van belang dat u in de gaten houdt of deze waardevermindering is blijven bestaan of wellicht (deels) teruggenomen dient te worden.

De continuiteitsveronderstelling over het boekjaar 2020

december 2020|

De continuïteitsveronderstelling van de bedrijfsactiviteiten is de basis voor het opstellen van de jaarrekening. Deze continuïteitsveronderstelling is de verantwoordelijkheid van het management. Een continuïteitsveronderstelling is in sommige gevallen onderhevig aan onzekere toekomstige uitkomsten

The Audit Generation ontvangt SRA lidmaatschap

december 2020|

Accountantskantoor The Audit Generation heeft onlangs het lidmaatschap van SRA ontvangen. Het kantoor opereert vanuit Utrecht nu nog met z’n tienen, maar groeit sterk door. Momenteel zoekt The Audit Generation nog enthousiaste assistenten,

Onderhanden projecten in de jaarrekening – deel 2

december 2020|

Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, vaak in verschillende verslagperioden. Dit maakt de

Onderhanden projecten in de jaarrekening – deel 1

december 2020|

Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, vaak in verschillende verslagperioden. Dit maakt de

Vrijstelling voor tussenconsolidatie

december 2020|

Waarom consolideren niet altijd verplicht is! De wet (artikel 2:406 lid 1 BW) vereist dat een rechtspersoon die aan het hoofd staat van een groep, een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Een rechtspersoon kan in een