Ons kenniscentrum is ingericht om betrouwbare kennis te delen met ondernemers.
In onze blogs beschrijven wij de actuele thema’s waarmee onze klanten worstelen.
Wij proberen zoveel mogelijk kennis gratis weg te geven dus maak er gebruik van!

Blogs

Terugneming bijzondere waardevermindering

juli 2019|

Als u in het verleden een bijzondere waardevermindering heeft doorgevoerd, is het van belang dat u in de gaten houdt of deze waardevermindering is blijven bestaan of wellicht (deels) teruggenomen dient te worden.

Bijzondere waardevermindering

juli 2019|

Naast systematische verlagingen van de boekwaarden van activa door bijvoorbeeld afschrijvingen kunnen zich bijzondere waardeverminderingen voordoen. Dit blog gaat in op dergelijke waardeverminderingen. In het volgende blog zullen we nader in gaan op

De continuiteitsveronderstelling

juni 2019|

De continuïteitsveronderstelling van de bedrijfsactiviteiten is de basis voor het opstellen van de jaarrekening. Deze continuïteitsveronderstelling is de verantwoordelijkheid van het management. Een continuïteitsveronderstelling is in sommige gevallen onderhevig aan onzekere toekomstige uitkomsten