Wat wij voor u doen

Wij geven unieke service-, prijs- en doorlooptijdgaranties omdat wij geloven in onze kwaliteit en de passie van ons team. Door onze “innovatieve risk-based” benadering, ervaren accountants en geautomatiseerde processen kunnen wij onze accountantscontroles efficiënt, met een hoge kwaliteit en met veel plezier uitvoeren.

Controle van de jaarrekening

Wij controleren uw jaarrekening, dat is ons specialisme. Het doel van controle is het vertrouwen van stakeholders in uw onderneming te waarborgen. Betrouwbaarheid van financiële informatie, effectiviteit van uw informatiesystemen en bedrijfsprocessen zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden.

Wettelijke jaarrekening controle
U bent wettelijke controleplichtig wanneer u twee achtereenvolgende jaren aan twee van de volgende criteria voldoet:
Omzet > € 12 miljoen
Balanstotaal > € 6 miljoen
Aantal medewerkers >50

Wij hebben een Wta vergunning van de AFM en hierdoor gecertificeerd om wettelijke accountantscontroles uit te voeren.

Vrijwillige jaarrekening controle
Een stichting, vereniging of onderneming die (nog) niet voldoet aan de grootte criteria van een middelgrote organisatie is niet wettelijk controleplichtig, maar hebben vanuit de statuten, raad van toezicht of stakeholders een controleplicht of controlewens. Dit zijn de vrijwillige jaarrekeningcontroles. Wij zijn zeer ervaren in het controleren van verenigingen en stichtingen en begrijpen het spanningsveld waarin de organisatie haar taken en verantwoordelijkheden uitvoert. Wij zijn gespecialiseerd in de wet normering topinkomens en het afgeven van subsidieverklaringen.

Samenstellen van de jaarrekening

Iedere BV of NV dient jaarlijks haar jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de kamer van koophandel. Deze verplichting zorgt bij veel ondernemers voor stress of is een tijdrovende klus. Om dit te voorkomen kunt u ons vragen om u te helpen met het samenstellen van de jaarrekening.

Wij begeleiden u bij het opstellen van de jaarrekening zodat u voldoet aan de verplichtingen die worden gesteld aan het voeren van een deugdelijke administratie. Ons proces is ingericht middels een online portal en is zeldzaam efficiënt. Dit scheelt u kosten en tijd.

Nieuwsgierig?

Subsidie verklaringen

Gesubsidieerde bestedingen kunnen uitgaven zijn op het gebied van onder andere innovatie, zorg, kunst, milieu, duurzaam ondernemen en cultuur. De lijst van te verkrijgen subsidies is lang. Kijk eens op websites als: Europa.eu, rvo.nl, stad, gemeente en de provincie.

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Vaak is een van de voorwaarden dat een accountant een verklaring verstrekt bij het overzicht van uitgaven. Op deze wijze waarborgt de subsidieverstrekker dat de subsidie wordt besteed aan het daartoe gestelde doel.

Wij hebben experts in huis om u te helpen met het aanleveren van de juiste gegevens aan de subsidieverstrekker. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.

Due Dilligence

De overname van een bedrijf is een belangrijke beslissing van de aandeelhouders. U heeft het informatiememorandum ontvangen, de ondernemer(s) ontmoet, synergieën in kaart gebracht en risico’s ingeschat. Er bestaat een ‘klik’ en het lijkt een perfecte match.

Om de beslissing verantwoord te kunnen maken is het van belang dat de juistheid van de gepresenteerde informatie wordt vastgesteld en dat operationele en juridische risico’s, verplichtingen en de toekomstige kasstroomprognoses worden onderzocht.

De doelstelling van een due dilligence onderzoek is het voorkomen van verrassingen achteraf en het terugbrengen van risico’s tot een voor de koper acceptabel niveau. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunt u de aankoopbeslissing onderbouwen. Het rapport kunt u gebruiken tijdens de onderhandelingen om een maximaal rendement uit uw investering te halen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met onze accountants neem dan contact met ons op.

Rapport van feitelijke bevindingen 

In een “rapport van feitelijke bevindingen” wordt een feitelijk verslag gedaan van een accountantsonderzoek dat zich niet specifiek richt op een jaarrekening. Het rapport beschrijft de feitelijke situatie en geeft geen oordeel van een onafhankelijke accountant. Een rapport van feitelijke bevindingen wordt gevraagd door bijvoorbeeld:

• brancheorganisaties
• verzekeringsmaatschappijen
• overheidsinstanties
• rechtbank (bijvoorbeeld een schadestaat)
• partijen die in geschil zijn met elkaar

Wij hebben de experts in huis die voor u een rapport van feitelijke bevindingen kunnen opstellen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.

Kunnen wij je helpen met je assurance vraagstuk?